Komission 54. kokous

Kaksi suomalais-venäläisen rajavesistökomission työryhmää piti kokouksensa Helsingissä toukokuussa: vedenlaatutyöryhmä kokoontui 16.5.2016 ja kokonaiskäytön työryhmä 17.-18.5.2016. Komission 54. vuosikokous pidetään Venäjällä syyskuussa 2016. Seuraavat työryhmäkokoukset pidetään Venäjällä keväällä 2017.