Komissio

Kokoonpano

Komission työskentelyyn osallistuvat kummaltakin sopimuspuolelta rajavesistöyhteistyön kannalta keskeiset tahot. Suomen sopimuspuolelta nämä ovat:

Venäjän sopimuspuolelta yhteistyöhön osallistuvat mm.:

  • Venäjän federaation vesivirasto
  • Neva-Laatokan vesialuehallinto
  • Luoteis-Venäjän Hydromet (hydrologian, meteorologian ja ympäristöseurannan laitos)
  • Baltvodhoz
  • Venäjän federaation ekologia-, teknologia- ja ydinvoimavalvontaviraston Luoteis-Venäjän osasto
  • Karjalan tasavallan rajavartiohallinto
  • Federaation kalastusviraston Järvi- ja jokikalatalouden tutkimuslaitos
  • OAO TGK-1 (voimayhtiö)