Sopimus

Suomen ja Neuvostoliiton välinen rajavesistösopimus allekirjoitettiin vuonna 1964. Siinä määriteltiin yhteisten, rajan ylittävien jokien ja järvien käytön periaatteet. Sopimus kattaa laajasti vesistöjen käytön, hoidon ja suojelun: vesivoiman, vesistön säännöstelyn, rakentamisen, vesiensuojelun, vesiliikenteen, uiton ja kalatalouden.

Tärkeimmät asiat sopimuksen piirissä ovat:

  • Saimaan ja Vuoksen virtaaman säätely tulvan tai kuivuuden uhatessa;
  • Imatran ja Svetogorskin voimalaitossopimuksen toimeenpano;
  • rajavesistöjen veden laatu ja suojelu;
  • kalojen vapaan kulun varmistaminen ja kalakannoille aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

Vuoksen juoksutuksista on sovittu Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännössä, josta solmittiin valtioiden välinen sopimus 26.10.1989. Sopimus astui voimaan vuonna 1991. Juoksutussäännössä on sovitettu yhteen sopimuspuolten tavoitteet juoksutusten toteuttamiseksi.

Suomi – Venäjä -rajavesistösopimus (Finlex)

Saimaan ja Vuoksen juoksutussääntö (Finlex)