Komissio

Rajavaltuutetut

Komission Suomen ja Venäjän osapuolen rajavaltuutetut avustavat komission asiantuntijoita tutkimuksissa ja tarkastuksissa rajavesistöissä. Heidän apunsa on erityisen tärkeää, kun työskennellään alueella, jolla ei ole virallista rajanylityspaikkaa. Tällainen alue on esimerkiksi Paanajärvi.

Rajavartioviranomaiset avustavat koekalastamisen ja näytteiden ottamisen järjestelyissä. Vesi- ja kalatalousasiantuntijoiden tekemät valtakunnan rajan ylitykset rajanylityspaikkojen ulkopuolella tapahtuvat rajavaltuutettujen sopimalla tavalla rajavaltuutettujen apulaisten valvonnassa. Rajavaltuutetut kiinnittävät huomiota myös raja-alueella vesien pilaantumisen ja roskaantumisen torjuntaan. Vuosittain rajavartioviranomaiset poistavat rajavesistöistä lukuisia esteitä.

Komission vuosikokouksessa esitetään koonnos rajavaltuutettujen rajavesistöjen hyväksi tekemästä työstä.