Komissio

Rajavaltuutetut

Komission Suomen ja Venäjän osapuolen rajavaltuutetut avustavat komission asiantuntijoita tutkimuksissa ja tarkastuksissa rajavesistöissä. Heidän apunsa on erityisen tärkeää, kun työskennellään alueella, jolla ei ole virallista rajanylityspaikkaa. Tällainen alue on esimerkiksi Paanajärvi.

Koekalastaminen ja näytteiden ottaminen tapahtuu rajamiesten valvonnassa ja avustuksella. Rajavaltuutettujen apuna toimivat rajamiehet järjestävät vuosittain tapaamisia, joissa valvotaan rajavyöhykkeellä tapahtuvaa toimintaa. Rajavaltuutetut kiinnittävät huomiota myös raja-alueella vesien pilaantumisen ja roskaantumisen torjuntaan. Vuosittain rajamiehet poistavat rajavesistöistä lukuisia esteitä.

Komission vuosikokouksessa rajavaltuutetut esittävät kertomuksensa edellisen vuoden toiminnasta.