Komission 57. kokous Inarissa

Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 57. kokous pidettiin Suomessa Inarissa 18.-21.8.2019. Komissio käsitteli vesiensuojelun ja kokonaiskäytön työryhmien tulokset kuluneen vuoden ajalta. Vedenlaatu rajavesistöissä on säilynyt ennallaan ja Saimaan ja Vuoksen juoksutukset on toteutettu juoksutussäännön mukaisesti. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin muista rajavesistöjä koskevista ajankohtaisista kysymyksistä. Komissio hyväksyi Komission, vesiensuojelutyöryhmän ja kokonaiskäytön työryhmän työsuunnitelmat vuosille 2019–2020. Kokous sujui ystävyyden ja yhteisymmärryksen hengessä, ja siten vahvisti Suomen ja Venäjän välisen rajavesistöyhteistyön jatkuvuutta. Kokouksen ulkopuolella komission jäsenet ja asiantuntijat tutustuivat saamaleiskulttuuriin sekä Lapin kauniiseen luontoon.

Seuraavat työryhmäkokoukset järjestetään Lahdessa 20.-22.4.2020.