Vaelluskalojen elinkierron mahdollistaminen rajavesissä

Rajavesistökomission työryhmäkokousten yhteydessä järjestettiin 25.4.2018 seminaari vaelluskalojen elinkierron mahdollistamisesta rajavesistöissä. Osallistujat tutustuivat järvilohen palauttamisen haasteisiin Hiitolanjoella.

Suomi ja Venäjä allekirjoittivat 24.4.2018 yhteisymmärrysmuistion kalatalousasioiden hoito-, seuranta- ja tutkimusyhteistyöstä rajavesistöissä. Maiden viranomaiset ja tutkijat kokoava yhteistyö tukee suomalais-venäläistä rajavesistökomission puitteissa tehtävää yhteistyötä.